Hem

Bokbindarmästareföreningen i Stockholm – BMF, är hela landets branschförening och vilar på bokbindaryrkets Skråstadga från 1630.

I stadgarna för BMF står att ”föreningens verksamhet ska främja medlemmarnas ekonomiska och tekniska intressen” alltså samla yrkesverksamma handbokbindare (privatbokbindare) till utvecklande och spännande möten.