Kontakt

Medlemskap
Medlemskap i föreningen utgörs antingen av företagsmedlemskap eller av personligt medlemskap. Företagsmedlemskap i föreningen kan företag som bedriver bokbinderiverksamhet och är medlem i Svenska Bokbinderiföreningen få.
Personligt medlemskap kan efter anmälan och rekommendation av företagsmedlem vinnas av befattningshavare anställda vid företagen, eller annan som främjar medlemmarnas intressen. Inträde: anmälan om inträde i föreningen görs på denna blankett som skickas in till bmf@grafiska.se. Beslut om inträde fattas av styrelsen. Medlemsavgiften är 600 kr/år. Som medlem bjuds du till föreningens möten, kurser och övriga aktiviteter. För alla affärsdrivande bokbinderier är det också klokt att överväga medlemskap i Svenska Bokbinderiföreningen, SBI, särskilt tack vare möjligheten att då kunna teckna en företagsförsäkring som är mycket förmånlig och billigare än de vanliga företagsförsäkringarna. Medlemskap i SBI är enbart för företag (samtidigt blir företaget medlem i Grafiska Företagens Förbund och Svenskt Näringsliv) och kostar i grundavgift c:a 3 500kr/år för ett en-personsföretag. Det är också lättare att driva de större projekten om flera handbokbindare är medlemmar även i SBI. Mer information om medlemskap, ansökningsformulär osv. får du från kansliet.
Styrelsen för BMF
Ordförande, Johanna Röjgård (johanna@rojgardbok.se)


Vice ordförande,
Bo Andersson (bhcandersson7@gmail.com)

Kristina Enhörning (info@sanktannegatan.se)

Lotta Löwgren (lotta@sodermalmsbokbinderi.se)

Roger Johansson (roger.johansson@ub.uu.se)

Sekreterare, Kaj Flick (kaj.flick@grafiska.se)

Valberedning, Åke Hässler (ake.p.hassler@gmail.com)
Carina Stockenberg (lgbokbinderi@gmail.com)

BOKBINDARMÄSTAREFÖRENINGEN, BMF  

bmf@grafiska.se

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
Postadress: Box 55 525, 102 04 Stockholm
Kontonummer: 1344-1559258 , Danske Bank (för alla typer av inbetalningar till BMF)