Kontakt

Medlemskap
Medlemskap i föreningen utgörs antingen av företagsmedlemskap eller av personligt medlemskap. Företagsmedlemskap i föreningen kan företag som bedriver bokbinderiverksamhet och är medlem i Svenska Bokbinderiföreningen få.
Personligt medlemskap kan efter anmälan och rekommendation av företagsmedlem vinnas av befattningshavare anställda vid företagen, eller annan som främjar medlemmarnas intressen. Inträde: anmälan om inträde i föreningen görs på denna blankett som skickas in till bmf@grafiska.se. Beslut om inträde fattas av styrelsen. Medlemsavgiften är 500 kr/år. Som medlem bjuds du till föreningens möten, kurser och övriga aktiviteter. Du kan också logga in på och delta i diskussionerna under länken Forum för medlemmar. För alla affärsdrivande bokbinderier är det också klokt att överväga medlemskap i Svenska Bokbinderiföreningen, SBI, särskilt tack vare möjligheten att då kunna teckna en företagsförsäkring som är mycket förmånlig och billigare än de vanliga företagsförsäkringarna. Medlemskap i SBI är enbart för företag (samtidigt blir företaget medlem i Grafiska Företagens Förbund och Svenskt Näringsliv) och kostar i grundavgift c:a 3 500kr/år för ett en-personsföretag. Det är också lättare att driva de större projekten om flera handbokbindare är medlemmar även i SBI. Mer information om medlemskap, ansökningsformulär osv. får du från kansliet.
Ordförande, Johanna Röjgård (jr.bok@telia.com)

Vice ordförande, Bo Andersson (bhc.andersson@bredband.net)

Linda Gimle (linda@djurabok.se)

Per Anders Hübner (pa@hubnerbokform.se)

Lotta Löwgren (lotta@sodermalmsbokbinderi.se)

Roger Johansson (roger.johansson@ub.uu.se)

Sekreterare, Kaj Flick (kaj.flick@grafiska.se)

Valberedning, Åke Hässler (a.hassler@telia.com)
Carina Stockenberg (lgbokbinderi@gmail.com)

BOKBINDARMÄSTAREFÖRENINGEN, BMF  

bmf@grafiska.se

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
Postadress: Box 55 525, 102 04 Stockholm
Kontonummer: 1344-1559258 , Danske Bank (för alla typer av inbetalningar till BMF)