Bokbandsutställningar

Nobelband

Nobelbandsutställningen är helt och hållet ett svenskt projekt, ett samarbete mellan Nobelmuseet, Svenska Bokbinderiföreningen och Bokbindarmästareföreningen. Den förste Nobelpristagaren som bands var Harold Pinter, 2005. Då deltog endast svenska bokbindare, liksom 2006 – Orhan Pamuk och 2007 – Doris Lessing. Då Jean-Marie Gustave le Clézio fick priset år 2008 inbjöds de franska bokbindarkollegorna att delta, år 2009 de tyska och 2010 de spanska. Tomas Tranströmer fick Nobelpriset 2011 och bokbindare över hela världen inbjöds. Det blev en magnifik utställning vars katalog är imponerande med texter kring T. Tranströmers författarskap och bilder på alla bokband. Den heter Tomas Tranströmer – Att gå in i verkligheten.

Nytt Nobelbands-projekt är alltid igång! Se mer på  http://www.nobelmuseumbookbinding.com/

Nordiska Bokband

Nordiska Bokband är ett samnordiskt projekt som startade med ett möte i Reykjavik på Island sommaren 2000. Mötet samlade två representanter vardera från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island och resulterade i ett regelverk som sedan legat till grund för projektet. Det hela kan beskrivas som ett rullande åtagande; att bjuda in de övriga till en utställning som sedan visas i alla de deltagande länderna. Projektet har gemensamt drivits av Bokbindare-Gesällskapet, Bokbindarmästareföreningen och Svenska Bokbinderiföreningen. Det initierades av Johanna Röjgård, 1999.

Första land att bjuda de övriga var Sverige, 2005. Katalogen hette Norden, Nörden, Orden. År 2009 tog Island över och bjöd till utställningen som invigdes i Reykjavik samma sommar. Katalogen hette då Norrænt bókband.

2013 bjöd Danmark in till Nordiska Bokband och vernissagen gick av stapeln den 2 oktober på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Katalogen heter b Nordic Bookbinding. Utställningen visades på Röhsska Museet, Göteborg hösten 2014.

www.nordicbookbinding.dk/nordicbookbinding-2013