Bokbandsutställningar

Nobelband

Nobelbandsutställningarna har under många år varit ett samarbete mellan Nobelmuseet, Bokbindarmästareföreningen, Svenska Bokbinderiföreningen och Bokbindare Gesällskapet. Den förste Nobelpristagaren som bands var Harold Pinter, 2005. Då deltog endast svenska bokbindare. När Jean-Marie Gustave le Clézio fick priset år 2008 inbjöds de franska bokbindarkollegorna att delta. År 2009 var pristagaren Herta Müller och våra tyska kollegor bjöds att delta. Då Mario Vargas Llosa tilldelats litteraturpriset 2010 inbjöds de spanska kollegorna.

Tomas Tranströmer fick Nobelpriset 2011 och bokbindare över hela världen inbjöds. Det blev en magnifik utställning vars imponerande katalog har texter kring T. Tranströmers författarskap och foton på alla bokband. Den heter Tomas Tranströmer – Att gå in i verkligheten. Ett mindre antal bokband valdes till ett Hedersomnämnande.

Bokbanden kring nobelpristagarna i litteratur 2012 och 2013, Mo Yan och Alice Munro ställdes ut tillsammans på Nobelprismuseet i Stockholm 2015 och i Peking på Central Academy of Fine Arts, CAVA, samma år. Vi, några bokbindarkollegor, åkte till Peking med alla bokbanden, deltog på invigningen av utställningen och tillbringade några spännande dagar i Kina! Den svenska katalogen innehåller två nyöversatta texter av pristagarna.

Fram till pandemin och omorganisationen av Nobelprismuseet har alla nobelpristagare bundits och banden visats på museet. Sista utställningen på Nobelprismuseet var bokband kring Abdulrazak Gurnah hösten/vintern 2021.

Bokbanden kring pristagarna Olga Tokarczuk, Peter Handke och Louise Glück hade blivit liggande på grund av pandemin men kunde vintern 2021 visas på Universitetsbiblioteket i Lund och på Tranströmerbiblioteket i Stockholm våren 2022.

Alla nobelbanden finns dokumenterade i kataloger med foton av banden och kortare texter.

Nobelbandsprojektet har varit ett viktigt projekt för att visa den handbundna bokens skönhet och kraft. Projektet kommer inte längre drivas av Bokbindarmästareföreningen  men förhoppningsvis ta nya former i ny regi.

Nordiska Bokband

Nordiska Bokband har varit ett projekt som startade med ett möte med deltagare från alla de nordiska länderna, i Reykjavik på Island sommaren 2000. Projektet har i Sverige gemensamt drivits av Bokbindarmästareföreningen, Svenska Bokbinderiföreningen och Bokbindare Gesällskapet. (Det initierades av Johanna Röjgård, ledamot i Bokbindarmästareföreningens styrelse, 1999.)

I Reykjavik formade man ett regelverk som sedan legat till grund för samarbetet. Nordiska bokband har haft olika ”projektländer” och alla de fyra utställningarna har visats i Sverige, Island, Danmark, Finland och Norge. Första land att bjuda de övriga var Sverige, 2005. Katalogen hette Norden, Nörden, Orden. Utställningen visades på Galleri Astley i Uttersberg, på Konstakademien och Kulturhuset i Stockholm. År 2009 tog Island över och bjöd till utställning som invigdes i Reykjavik samma sommar. Katalogen hette då Norrænt bókband. Utställningen visades i Sverige på Röhsska Museet i Göteborg. 2013 var det Danmarks tur att bjuda in till Nordiska Bokband. Utställningen invigdes på det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn. Katalogen heter Nordic Bookbinding. Den visades också på Röhsska Museet i Göteborg. Finland bjöd in till den senaste utställningsomgången 2018. Katalogen hette Kaunista! – Vackert! – Beautiful! Den visades i Sverige 2019 på Universitetsbiblioteket i Lund. Det blev den sista utställningen i samma form.

Förutsättningarna för samarbetet har ändrats mycket sedan 2000; transporterna har blivit komplicerade, de digtala möjligheterna betydande osv. Sommaren 2022 firade de Nordiska länderna det mer än 20-åriga samarbete med en konferens, på Folkhögskolan i Leksand. Nordic Bookbinding Society bildades att ta hand om våra gemensamma intressen; utställningar, utbildning/vidareutbildning mm. Se vidare www.nordicbookbindingsociety.com

Vi ser med tillförsikt fram emot samarbetet i denna helt nya form och hoppas att det ska bli långsiktigt och lyckat.