Provanvisning

Gesällprovsbestämmelser för bokbindare
Gesällprovet för bokbinderi har en lång obruten tradition och är yrkets yttersta bevis på fullgoda kunskaper. De gamla teknikerna, som är bokbinderiets grunder, är mycket viktiga att känna väl, även om de inte används ofta i dag. För att kunna bemöta kunders frågor och utföra nödvändiga renoveringar av äldre bokband krävs hög kunskap i alla tekniska detaljer.

Bokbindarmästareföreningen önskar lycka till i arbetet med provet.

Provanvisningar bokbinderiyrket

Ansökan om att påbörja gesällprov
Ansökan att påbörja arbetet med gesällprov görs till Bokbindarmästareföreningen (BMF). Ansökningsblankett laddas ner här. I ansökan ska personuppgifter, intyg/betyg som styrker förkunskapskraven samt namn och kontaktuppgifter på handledare och 2 kontrollanter finnas.

Innan gesällprovet kan påbörjas ska lärlingen och handledaren godkännas av BMF. När så skett skickas blanketten tillbaka till lärlingen signerad av BMF med datum när provet senast ska lämnas in.

Förkunskapskrav
För att få avlägga Gesällprov krävs dokumenterad erfarenhet inom bokbindaryrket, minst 4 500 timmar, som erhållits enligt något av följande:

  1. Treårig lärlingsutbildning hos Bokbindarmästare eller yrkesman med motsvarande kunskaper inom bokbindaryrket.
  2. Treårig bokbindarutbildning på skola.

Provbestämmelser
Handledaren har skyldighet att stoppa pågående Gesällprov i de fall det riskerar att inte bli godkänt, samt tillse att provet utförs på ett korrekt sätt. Arbetsmomenten handhäftning, lädergörning och guldsnitt utförs under överinseende av två kontrollanter. Dessa behöver inte vara bokbindare. Kontrollant och handledare ska intyga att provet är egenhändigt utfört i enlighet med de fastställda provbestämmelserna.

Gesällprovet ska avläggas under fastställd tidsram vilken är 6 månader.

Inlämnande av gesällprov
Provet lämnas in/postas till Bokbindarmästareföreningen (BMF), Box 55 525, 102 04 Stockholm. Kontaktperson är Joel Eriksson. Om proverna postas ska det göras med mottagningsbevis (rekommenderat).

Till provet bifogas följande 3 blanketter:

  1. Anmälan/Ansökan – Granskning av Gesällprov till BMF. Anmälan om granskning av gesällprov
  2. Arbetsbeskrivning – Gesällprov till BMF. Arbetsbeskrivning
  3. Ansökan/Anmälan om Gesällbrev (Gesäll-och Mästarbrevskansliet, Sveriges hantverksråd). Laddas ner här.

Blir Gesällprovet godkänt skickar BMF blanketten Ansökan/Anmälan om Gesällbrev vidare till Gesäll- och Mästarbrevkansliet

Granskning
Granskningsnämnden består av tre erfarna bokbindare, utsedda av BMF. Besked om Granskningsnämndens bedömning kan förväntas inom 2 månader från det att Gesällprovet lämnats in. Vid underkänt prov lämnar Granskningsnämnden en skriftlig motivering till lärlingen. Kostnaden för att få provet granskat återbetalas dock inte. Granskningsnämndens beslut går inte att överklaga.

Poäng
För godkänt prov krävs 3 poäng. Maximalt kan 5 poäng ges. För liten belöningsmedalj krävs 4,5 poäng. För stor belöningsmedalj 5 poäng. För att nå 4,5 poäng krävs att den sökande gjort förgyllningarna av titlarna själv, för hand eller i press. Alla 5 objekt måste godkännas för godkänt Gesällprov. Här visas de blanketter som granskningsnämnden har som underlag Fyra bandtyper och Förgyllning/låda.

Stipendium
Lärlingen kan vid godkänt Gesällprov ansöka om ersättning för direkta kostnader i samband med att provet genomförts hos Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, som mest 10 000 kr. Ansökan, görs på en A4 och skickas till BMF och styrks med kvitton på utgifter.

Lycka till!

Bokbindarmästareföreningen, BMF

 

Provbeskrivning för gesällprov i bokbinderi.
De valda böckerna ska ha rätt fiberriktning och omslag som ska medbindas. Samtliga böcker ska vara runda och falsslagna. I titeln ska både författarens namn och bokens titel ingå.

Helt skinnband och halvt skinnband:

Båda banden ska ha djup fals.

Ett av banden ska vara häftat på äkta upphöjda bind. Detta band kan ha fast eller lös rygg.

Ett av banden ska ha övre guldsnitt med bladguld.

Båda banden ska ha ansatta pärmar.

Ett av banden ska ha handstickade kapitälband.

Ett av banden ska ha skinnfalsar.

Båda banden ska ha handförgyllda titlar.


Låda med chanér
(hals):

Lådan ska byggas till helskinnbandet.

Lådan ska först byggas och därefter kläs i valfritt material.

Tänk på passformen.

Lådan ska förses med titel.
Låda S1

Skiss 1:
Hals – måttet på boken + överdragsmaterialet. Yttersarg har samma mått som locket, se skiss 3. ”Mellanlägg” – lösryggskartong som motsvarar tjockleken på överdragsmaterialet.
Låda S2
Skiss 2:
Överdragsmaterial skall låsa yttersarg med hals i ett stycke eller i 2 delar (behöver inte vara i samma kulör eller material).
Låda S3
Skiss 3:
Överdragsmaterialet skall fylla distansen som mellanlägget utgör.

Skiss 4:
Färdig


Hel låda klar

 

Klotband:

Helt eller halvt klotband.

Valfritt snitt.

Valfritt kapitälband.

Lösa eller ansatta pärmar.

Handförgylld eller pressförgylld titel.

 

Pappersband:

Helt pappersband med eller utan skinnskoning.

Valfritt snitt.

Valfritt kapitälband.

Lösa eller ansatta pärmar.

Handförgylld eller pressförgylld titel.

Titeltryck

För poäng från 4,5 ska Lärlingen göra titeltrycket själv. Skinnbanden ska vara handförgyllda. Klot- och pappersbanden får pressförgyllas. Samtliga band får förgyllas med eller utan titelfält.

Titeltrycken kan göras med folie eller bladguld.

Guldsnitt

Guldsnittet ska göras med bladguld och på skuret snitt.

Gesällprovet granskas med avseende på:

Bokbanden:

Utputsning – Häftning – Försätts – Skärning av snittytan – Rundning – Falslagning – Snitt – Kapitälband – Ansättning av pärmar – Skärpning av skinn – Lädergörning – Stukning – Skinnfalsar – Hörn – Anpappning – Titeltryck – Renlighet.

Lådan:

Passform – Renlighet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *